Kursus i skriftlig kommunikation

KSKNår Intercom træner og uddanner medarbejdere i et firma, har det ét bestemt grundformål: At gøre dem bedre til at servicere deres kunder. Uanset om det er direktører eller skrivestuemedarbejdere, der er på kursus.

Tilsyneladende lærer vi mennesker at blive bedre til at skrive dansk. Men i bund og grund handler begge de færdigsyede kurser, vi for tiden kan tilbyde, om at blive dygtigere til at opfylde kundebehov. Om at holde op med at sælge isenkram og tid og i stedet begynde at sælge løsninger, der gør kundens hverdag bedre.

De to færdigpakkede kurser, Intercom p.t. kan tilbyde er følgende:

Et to timers interaktivt kommikationskursus, hvor deltagerne ved hjælp af eksempler på rædselsfulde kundebreve fra de virkelige liv får skærpet interessen for at begynde at se tingene med kundens øjne. Op til 100 personer kan deltage ad gangen. For eksempel samtlige medarbejdere med kundekontakt i et stort firma.

Et otte timers heldags skrivekursus, hvor deltagerne når igennem ikke mindre end otte opgaver, der sætter dem i stand til at skrive interessevækkende, kundevenlige breve uden stave- og kommafejl. Sidst på dagen rundes af med en stor reklamationsøvelse, hvor alle elementer i kundehåndtering er involveret. Fra ni til tolv personer kan deltage. Kurset er velegnet til alle skrivende medarbejdere, eftersom den sproglige kompetence i et firma er stort set ens fra sekretærniveau til direktørniveau.

Læs mere her [link]